Προσχέδιο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
την ώρα που εντείνεται η προσπάθεια από Συγκυβέρνηση, Αστικά Κόμματα και Εργοδότες να μπούνε οι ανάγκες των εργαζομένων στο περιθώριο, να ξεγράψουν ότι χάσαμε σε δικαιώματα και μισθό οι εργαζόμενοι και αυτό να μας το περάσουν σαν κανονικότητα, αλλά και τα προεκλογικά ψίχουλα που θα πετάξουν να μας τα παρουσιάσουν σαν σωτήρια,  το Δ.Σ. του Σωματείου μας με το προσχέδιο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης που  προτείνει αποσκοπεί στην βελτίωση της ζωής των εργαζόμενων. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν ενεργό μέρος στην διεκδίκηση της πρώτης ΣΣΕ στον Όμιλο Forthnet. Να μην μείνει κανείς εργαζόμενος που δεν θα είναι μέλος στο Σωματείο του.  Ο βασικότερος όρος για την υπογραφή ΣΣΕ τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε κλαδικό επίπεδο είναι η αλλαγή των συσχετισμών και αυτό είναι στα χέρια μας.

Στη δημιουργία του παρακάτω προσχεδίου και κυρίως γα την διαμόρφωση των μισθολογικών όρων λάβαμε  υπόψη τι ίσχυε ή τι προτείνεται στα κλαδικά Σωματεία και Ενώσεις των κλάδων τόσο των ΜΜΕ όσο και των Τηλεπικοινωνιών αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας τους στο όμιλο.  Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να στείλουν τις προτάσεις τους ή τις παρατηρήσεις τους στο mail: info@sefn.org  με τίτλοΕ. ΣΥΜΒΑΣΗ .

Πλαίσιο σύμβασης

 1. Να καταργηθεί άμεσα ο διαχωρισμός σε παλιούς και νέους. Να μην υπάρχει ηλικιακός διαχωρισμός στις μισθολογικές απολαβές και λοιπές αμοιβές.
 2. Το παρακάτω σχέδιο σύμβασης είναι ανεξάρτητο από τις μορφές απασχόλησης.

Να καταργηθεί άμεσα ο διαχωρισμός σε εργαζόμενους με σταθερή απασχόληση και ελαστικές μορφές.

 1. Ισχύει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης: Αν μια σχέση εργασίας ρυθμίζεται από περισσότερες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο.
 2. α. Οι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας, που αποκλίνουν από τις ρυθμίσεις αυτής της συλλογικής σύμβασης ή άλλης, είναι επικρατέστεροι, εφόσον παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στους εργαζόμενους.

β. Όροι εργασίας συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους, υπερισχύουν των νόμων

γ. Οι κανονιστικοί όροι της παρούσας σ.σ.ε. έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ.

 1. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών, να πραγματοποιείται με πλήρεις αποδοχές και εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα.

 

Μισθολογικές Κατηγορίες

 

Οι εργαζόμενοι εντάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα τους και το αντικείμενο της εργασίας τους σε μισθολογικές κατηγορίες ως εξής (τα ποσά αντιστοιχούν σε μικτό μισθό σε ευρώ):

 1. Μισθολογική Κατηγορία     988

Εργαζόμενος  Δ.Ε.

Βοηθός εικονολήπτη

Βοηθός ηχολήπτη

Βοηθός παραγωγής

Τεχνικός σκηνικών

Χειριστής autoque

Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων

Μουσικός επιμελητής

Κομμωτής – τρια

Μακιγιερ – εζ

Ενδυματολόγος – Αμπιγιερ

Τεχνικός μεταγραφών (dubbing)

Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (floor manager)

 1. Μισθολογική Κατηγορία     1086.8

Εργ. Μεταλυκειακής εκπαίδευσης

Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

Τεχνικός ροής προγράμματος

Βοηθός σκηνοθέτη

Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισμού

Ηλεκτρονικός ραδιοζεύξεων (link)

Εικονολήπτης (χειριστής τηλεοπτικής μηχανής)

Ηχολήπτης (μηχανικός ήχου)

Ηλεκτρονικός εκπομπής (RF)

Ηλεκτρολόγος – χειριστής Φωτιστικών σωμάτων

 1. Μισθολογική κατηγορία 1100

Δημοσιογράφοι

 1. Μισθολογική κατηγορία   1195.5

Εργ. Αποφ. Τ.Ε.Ι

Τεχνικός mastercontrol

Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας

Μοντερ

Γραφίστας

Σκηνοθέτης trailers

 1. Μισθολογική κατηγορία   1235

Εργ. 4ετούς Π.Ε.

 1. Μισθολογική κατηγορία   1315

Σκηνοθέτης

Διευθυντής φωτογραφίας

Σκηνογράφος

Διευθυντής παραγωγής

 1. Μισθολογική κατηγορία   1492

Μηχανικοί 5ετούς φοίτησης

 

Βασικός Μισθός –Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

 

 1. Οιβασικοί μισθοί των εργαζομένων καθορίζονται από το μισθολογικό κλιμάκιο της μισθολογικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο εργαζόμενος, που μεταβάλλονται με βάση την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του. Μεταβάλλονται δε, με βάση την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία ως εξής: Σε όλες τις μισθολογικές κατηγορίες, η μεταβολή μισθολογικού κλιμακίου για προϋπηρεσία πραγματοποιείται ανά τριετία, κατά 10%.
 2. Ωςαναγνωρισμένη προϋπηρεσία για την ένταξη κάθε εργαζόμενου σε μισθολογικό κλιμάκιο, νοείται η διανυθείσα προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Ειδικά η προϋπηρεσία ως αυτοαπασχολούμενου αναγνωρίζεται με βεβαίωση του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να ενταχθεί στο ανάλογο μισθολογικό κλιμάκιο.

Εάν υπάρχει προϋπηρεσία ως αυτοαπασχολούμενος προσμετρείται στη θεμελίωση δικαιώματος χορήγησης των επιπλέον ημερών κανονικής αδείας δηλ. των  25 ή 26 ημερών αδείας

Επιδόματα

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ΕΣΣΕ, καταβάλλονται κατά περίπτωση επιδόματα, υπολογίζονται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού της εκάστοτε μισθολογικής βαθμίδας της μισθολογικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο εργαζόμενος.

ΚΟΙΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1 Οικογενειακά Επιδόματα

1.1 Επίδομα γάμου.

Στους έγγαμους/ες, χήρους/ες, διαζευγμένους/νες όλων των μισθολογικών κατηγοριών, καταβάλλεται επίδομα γάμου ποσοστού 10% επί του βασικού μισθού ανά μήνα.

1.2 Επίδομα τέκνων

Στους γονείς όλων των μισθολογικών κατηγοριών, καταβάλλεται επίδομα τέκνου ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού κάθε παιδί ανά για μήνα,

1.2.1 Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού

Εφόσον η εταιρεία δεν διαθέτει βρεφονηπιακό σταθμό για τα τέκνα των εργαζομένων έως ότου εισέλθουν στη δημόσια υποχρεωτική παιδεία, καταβάλλεται επίδομα 260 ευρώ  για κάθε παιδί ανά μήνα .

 1. Επιδόματα Σπουδών

Στους εργαζόμενους καταβάλλεται επίδομα σπουδών ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα που εμπίπτει ο κάθε εργαζόμενος. Τίτλοι σπουδών από Ανοικτό Πανεπιστήμιο δικαιούνται επιδόματος σπουδών.

Τα επιδόματα βασικών σπουδών έχουν ληφθεί υπόψη στη δημιουργία των βασικών μισθών των επιμέρους μισθολογικών κατηγοριών

Στους εργαζόμενους που κατέχουν περισσότερους του ενός τίτλου σπουδών της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας, λαμβάνεται υπόψη μόνον ο ένας τίτλος σπουδών, αυτός της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

 

2.1. Επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών

Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών καταβάλλεται αυτό της ανώτερης βαθμίδας και όχι αθροιστικά.  Τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών είναι τα εξής:

2.1.1 Επίδομα master

Στους εργαζόμενους που είναι κάτοχοι διπλώματος master καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 8% επί του βασικού μισθού.

2.1.2 Επίδομα διδακτορικού

Στους εργαζόμενους που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 10% επί του βασικού μισθού.

3 Επίδομα Ξένης Γλώσσας

Στους εργαζόμενους οποιουδήποτε τμήματος  καταβάλλεται επίδομα ξένης γλώσσας ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού για κάθε γλώσσα.

4 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΣ

4.1 Επίδομα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Στους εργαζόμενους που έχουν ως κύρια εργασία και στο μεγαλύτερο μέρος της εργασίας τους δέχονται ή πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις  επίδομα ποσοστού 12% επί του βασικού μισθού.

4.2. Επιδόματα ειδικών καθηκόντων

4.2.1 Επίδομα Διαχειριστικών Λαθών Ταμείου Υπαλλήλων Καταστημάτων

Στους υπαλλήλους καταστημάτων (προσωπικό πώλησης) οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ασχολούνται και με πληρωμές, εισπράξεις και χρηματαποστολές καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού, μόνο κατά το διάστημα που έχουν τη θέση, ή εκτελούν την εργασία για την οποία προβλέπεται το επίδομα αυτό.

4.2.2 Επίδομα Διαχειριστικών Λαθών Λογιστηρίου

Στους εργαζόμενους του Τμήματος Λογιστηρίου που ασχολούνται ως κύρια εργασία με πληρωμές και εισπράξεις ταμείου, καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού τους, μόνο κατά το διάστημα που έχουν την θέση ή εκτελούν την εργασία για την οποία προβλέπεται το επίδομα αυτό.

4.3. Επίδομα Ισολογισμού

Στους Λογιστές και βοηθούς λογιστές που εργάζονται στο Τμήμα Λογιστηρίου και απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τη σύνταξη του ισολογισμού της Εταιρίας, καταβάλλεται επίδομα ίσο με100% επί του συνόλου των μηνιαίων νομίμων αποδοχών (βασικός μισθός + επιδόματα) του εργαζόμενου. Το επίδομα αυτό χορηγείται μία φορά κάθε έτος και καταβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του Ισολογισμού.

4.5. Επίδομα Εναεριτών – αναρριχητών

Στους εργαζόμενους , που η εργασία τους απαιτεί αναρρίχηση καταβάλλεται επίδομα ποσοτικό 300 ευρώ το μήνα, μόνο κατά το διάστημα που έχουν τη θέση ή εκτελούν την εργασία για την οποία προβλέπεται το επίδομα αυτό.

5 Επίδομα υπευθύνου ομάδας

Για τους εργαζομένους ως υπευθύνους ομάδας καταβάλλεται επίδομα 15% επί του βασικού μισθού.

 1. Εκτός Έδρας Εργασία – Επίδομα Ετοιμότητας

6.1. Εκτός Έδρας Εργασία

Σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζομένου εκτός νομού της έδρας της επιχείρησης και όταν ακόμα η μετάβαση γίνεται με μεταφορικό μέσο του εργοδότη ή τη συγκοινωνία,  ο χρόνος εργασίας υπολογίζεται από τη στιγμή της αναχώρησης από τη στιγμή της αναχώρησης από από την έδρα της επιχείρησης και η λήξη της εργασίας είναι η στιγμή της επαναφοράς του σε αυτή.

Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται εκτός νομού της έδρας της επιχείρησης και δεν γίνεται η επαναφορά του εργαζόμενου αυθημερόν στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση υποχρεούται με δικά της έξοδα να εξασφαλίσει σε αυτόν το κατάλληλο οίκημα διαμονής, πλήρη διατροφή και να του καταβάλει επιπλέον 25% του ημερομισθίου του για κάθε μέρα απασχόλησης του

6.2. Επίδομα Ετοιμότητας (Standby)

Σε όσους εργάζονται με κατάσταση ετοιμότητας και μέχρι να λειτουργήσουν οι βάρδιες σε όλα αυτά τα τμήματα προβλέπεται επίδομα ετοιμότητας: σε όλους τους εργαζόμενους που δηλώνονται σαν προσωπικό επιφυλακής – ετοιμότητας (stand-by ή on Call) καταβάλλεται επίδομα 150 ευρώ ανά μήνα.  επιπλέον αυτού όσοι εργαζόμενοι δηλώνονται σε κατάσταση επιφυλακής – ετοιμότητας μέσω υπάρχοντος συστήματος καταγραφής βλαβών θα λαμβάνουν  επιπλέον αμοιβή ίση με 10 ευρώ ανά ημέρα επιφυλακής.

 η εταιρεία υποχρεούται να κάνει ισομερή προγραμματισμό μεταξύ των δηλωμένων ως  προσωπικό επιφυλακής – ετοιμότητας, εργαζομένων ώστε να αναλογεί το μέγιστο χρόνος επιφυλακής μιας εβδομάδας ανά εργαζόμενο Και ανά μήνα. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο ετοιμότητας – επιφυλακής απαιτηθεί η πραγματική παροχή εργασίας η εν λόγω εργασία αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπάρχουσας για το χρόνο εργασίας (υπερωρία –υπερεργασία)

Εργάσιμος χρόνος

 1. Απαρέγκλιτη εφαρμογή του 8ωρου, 5θημερου, 40ωρου με δυο συνεχόμενες ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για όλους, ως βάση για τη διεκδίκηση μαζί με όλο το εργατικό κίνημα μείωσης του εργάσιμου χρόνου σε 7ωρο, 35ωρο.
 2. Το ωράριο υπολογίζεται σε πενθήμερη εβδομάδα, με Σάββατο και Κυριακή αργία και με έξι (6) ημερομίσθια.
 3. Το ωράριο είναι συνεχές.
 4. Βάρδιες με 2 μέρες ανάπαυσης σε 7 εργάσιμες
 5. Σε όσους εργάζονται με καθεστώς ετοιμότητας και μέχρι να καταργηθεί το καθεστώς ετοιμότητας και να λειτουργήσουν βάρδιες στα αντίστοιχα τμήματα, προβλέπεται επίδομα ετοιμότητας
 6. Η υπερωρία είναι προαιρετική

Σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης του εργαζόμενου πέραν του νόμιμου ωραρίου 5 ημέρες 40 ώρες εβδομαδιαίως, δικαιούται για κάθε πρώτη ημερησίως ώρα υπερεργασίας του και μέχρι την συμπλήρωση 5 ωρών συνολικά εβδομαδιαίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%. Για υπερωριακή απασχόληση πέραν των 5 ωρών εβδομαδιαίως ή της 1 ώρας ημερησίως, ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησής του, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%. Σε κάθε περίπτωση η ημερήσια υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2,5 ώρες.

Για την απασχόλησή του κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και της Κυριακής, καθώς και κατά τη διάρκεια των επίσημων αργιών, ανεξάρτητα από τις διακρίσεις της προηγούμενης παραγράφου, ο εργαζόμενος δικαιούται αμοιβή για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης ίση με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 175%

 1. Αργίες

Ισχύουν οι οριζόμενες επίσημες αργίες από την νομοθεσία καθώς και οι προβλεπόμενες κατά επιχειρησιακή συνήθεια τηρούμενες αργίες, αναλυτικά :  Η 25η  Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η  Μαΐου, η 15η  Αυγούστου,  η 28η  Οκτωβρίου, η 25η και 26η  Δεκεμβρίου  η 1η  του έτους, τα Θεοφάνια,  η Καθαρά Δευτέρα,  η Μεγάλη Παρασκευή, του Αγίου Πνεύματος .  Αμείβονται  κανονικά για όσους δεν εργάζονται, για τους εργαζόμενους χωρίς σταθερό ωράριο, για την εργασία σε αργία αμείβονται κανονικά με προσαύξηση 75% και προσαύξηση 8 έξτρα ωρών, εκτός αν ο εργαζόμενος λάβει μια έξτρα μέρα ανάπαυσης (εξτρα ρεπό που «αντισταθμίζει» την αργία) , στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται μόνο η προσαύξηση του 75%.

Ημιαργίες

Η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, και η Μεγάλη Πέμπτη, είναι ημιαργίες (με τετράωρη απασχόληση και αμοιβή ένα ημερομίσθιο).

 

 

 1. Διαλείμματα εργασίας

Τα διαλείμματα εργασίας είναι αμειβόμενος χρόνος εργασίας και πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας και δε δύνανται να συμπίπτουν με την έναρξη ή τη λήξη του ωραρίου εργασίας και φυσικά δε μεταφέρονται.

Σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Διεύθυνση εφαρμόζεται διάλειμμα 40 λεπτά.

Για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης που με βάση την κύρια απασχόλησή τους δέχονται και πραγματοποιούν κλήσεις , η διάρκεια του διαλείμματος είναι 60 λεπτά και δύναται να πραγματοποιείται τμηματικά σε τρία 20λεπτα διαλείμματα.

Για τους εργαζόμενους της ίδιας κατηγορίας σε καθεστώς 5ωρης μερικής απασχόλησης προβλέπονται δύο 20λεπτά διαλείμματα.

 Εκτός αν παραστεί έκτακτη ανάγκη από την πλευρά του εργαζόμενου, το πρώτο διάλειμμα δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε διάστημα μικρότερο της 1 ώρας από την αρχή του ωραρίου του εργαζόμενου και το τελευταίο διάλειμμά του δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε διάστημα μικρότερο της 1 ώρας από τη λήξη του ωραρίου του.

Σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Διεύθυνση εφαρμόζεται διάλειμμα μεγαλύτερο από το παραπάνω δεν θίγεται από τα παραπάνω και εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης που απασχολούνται σε εξωτερική εργασία η οποία απαιτεί οδήγηση, προβλέπεται 15λεπτο διάλλειμα για κάθε 2 ώρες οδήγησης.

Δώρα

Χριστουγέννων και Πάσχα όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

 Άδειες

 1. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσια άδεια με αποδοχές 20 εργάσιμες ημέρες τον πρώτο χρόνο, 21 εργάσιμες ημέρες τον δεύτερο, 22 εργάσιμες ημέρες τον τρίτο μέχρι τον ένατο. Με την συμπλήρωση του δέκατου χρόνου 25 εργάσιμες ημέρες και μετά τα εικοσιπέντε χρόνια 26 εργάσιμες ημέρες. Και σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως εργοδότη
 2. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται επίδομα άδειας όσο και οι ημέρες άδειας και μέχρι 15.
 3. Οι συμβασιούχοι δικαιούνται αναλογία άδειας 2 ημερών για κάθε μήνα εργασίας,  καθώς και επίδομα αδείας 2 ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό. Εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά 10ετία στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε εργοδότη, λαμβάνουν αναλογία αδείας 2,5 ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης καθώς και επίδομα αδείας 2,5 ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό.
 4. Άδεια γάμου επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές.
 5. Γονική άδεια με αποδοχές ανά τέκνο και για την περίοδο της προσχολικής αγωγής και για όλη την διάρκεια του σχολικού βίου του τέκνου (άδεια ανατροφής, φροντίδας, απουσίας για ασθένεια εξαρτημένων μελών) ως 2 ημέρες το μήνα και μέχρι συνολικά 10 το χρόνο.
 6. Άδεια για διευκόλυνση εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις όσες χρειαστούν, χωρίς αποδοχές.
 7. Άδεια 10 εργασίμων ημερών σε όσους εργαζόμενους έχουν χηρέψει ή στον διαζευγμένο γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού.
 8. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται 5 ημέρες επιπλέον άδεια με αποδοχές.
 9. Άδεια λόγο θανάτου συγγενούς 3 ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς α΄ και β΄ βαθμού.
 10. Σπουδαστική άδεια δύο 15θημέρων με αποδοχές, χωρίς να συμψηφίζεται με την κανονική άδεια.
 11. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων τους ή αιμοκάθαρσης 30 ημέρες το χρόνο με αποδοχές.
 12. Άδεια Αιμοδοσίας  ο εργαζόμενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, καθώς και ο εργαζόμενος που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές.
 13. Όλες οι περαιτέρω άδειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 14. Συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/82 και 2224/1994 όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά προβλέπεται στα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου έως 56 εργάσιμες ώρες με αποδοχές το μήνα για καθέναν από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα,.- Για τα υπόλοιπα (εκτός προεδρείου) μέλη του Δ.Σ., έως 24 εργάσιμες ώρες το μήνα με αποδοχές για κάθε μέλος.

 

 Προστασία Μητρότητας και Πατρότητας 

 1. Επέκταση της άδειας κυήσεως και τοκετού σε όλες τις γυναίκες. Να είναι δύο μήνες πριν τον τοκετό και έξι μετά με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα.  Επί  πλέον ένα χρόνο γονική άδεια με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα στη μάνα ή τον πατέρα.
 2. Απαγόρευση απόλυσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για 2 έτη μετά τον τοκετό.
 3. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για χρονικό διάστημα 24 μηνών από τον τοκετό είτε να προσέρχονται αργότερα στην εργασία τους, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά 2 ώρες κάθε μέρα και τους επόμενους δέκα μήνες αντίστοιχα κατά 1 ώρα.
 4. Μειωμένο ωράριο εργασίας για γονείς που έχουν παιδιά με διανοητικά προβλήματα ή σωματική αναπηρία, κ.λ.π. που προβλέπονται από τον ν. 1483/84 χωρίς περικοπές των αποδοχών τους. Μεγαλύτερη άδεια στις μονογονεϊκές οικογένειες και σε γυναίκες με αναπηρία, ή ανάπηρα παιδιά.
 5. Για την περίοδο της εγκυμοσύνης η έγκυος απομακρύνεται από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες χωρίς να χάνει τα δικαιώματά της (οικονομικά, ασφαλιστικά κ.α.). Σαν τέτοια θεωρείται και η εργασία σε βάρδιες, το ακουστικό, τα νυχτερινά
 6. Απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της λοχείας, του θηλασμού και καθ’ όλη τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας των παιδιών.
 7. Τα μέλη των μονογονεϊκών οικογενειών εργάζονται μόνο πρωινή βάρδια, ή μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν όποια επιθυμούν μέχρι τα παιδιά να φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών.
 8. Υποχρεωτική πρωινή εργασία και απαγόρευση των βαρδιών, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της λοχείας, του θηλασμού και καθ’ όλη τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας των παιδιών.

Υπενθυμίζουμε για τις προτάσεις  ή τις παρατηρήσεις σας το mail: info@sefn.org  με τίτλοΕ. ΣΥΜΒΑΣΗ , απαραίτητα το ονοματεπώνυμο σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.